Το Art/European Animation Center

σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας

οργανώνουν σεμινάριο για όλους εκείνους που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις

και τις δεξιότητές τους στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και τα αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα

με στόχο την εφαρμογή της γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις επαγγελματικές δραστηριότητες

και την καλλιτεχνική αυτοέκφρασή τους.